Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad

Tillgänglighetsredogörelse för cert.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur webbplatsen www.cert.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.cert.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via cert@cert.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till registrator@msb.se
  • ring vår växel på telefon 0771-240 240

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet på www.msb.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Webbplatsen utvecklades utan några särskilda tillgänglighetskrav. Därför finns brister inom alla tillgänglighetsområden, till exempel kontraster, tangentbordsnavigering och stöd för uppläsningsverktyg.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem genom att webbplatsen avvecklas i sin nuvarande form och att aktuell information överförs till en annan tillgänglig webbplats senast 2022-12-31.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av www.cert.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Webbplatsen kommer att avvecklas i sin nuvarande form under 2021-2022. Därför anser vi det vara oskäligt att lägga ner stora resurser på att åtgärda bristerna i den nuvarande webbplatsen under avvecklingstiden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, bland annat med hjälp av tekniska analysverktyg.

Senaste bedömningen gjordes 2020-09-23 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare. Webbplatsen publicerades i sin nuvarande version 2021-06-17.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-02-08.