Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Jobba på CERT-SE? Nu söker vi en förvaltningsledare IT inom cybersäkerhet med sista ansökningsdag 17 augusti, samt en administrativ stjärna med it-säkerhetskunskap till vår desk med sista ansökningsdag 23 augusti.

Uppdaterad | Publicerad

Om CERT-SE

Uppdraget

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till uppgifterna hör bland annat att:

  • Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

Mission Statement

The mission of CERT-SE is stated in Ordinance (2008:1002) with Instructions for the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

CERT-SE is the National CERT of Sweden, and the constituency consists of the Swedish society, including but not limited to, Governmental authorities, Regional authorities, Municipalities, Enterprises and Companies. In addition, CERT-SE is also the Governmental CERT of Sweden and have additional responsibilities within the Governmental body.

In brief the Ordinance states that CERT-SE shall:

  • Respond promptly when IT incident's occur by spreading information, and where needed work with the coordination of measures, and partake in work to remedy or mitigate the incidents consequences.
  • Cooperate with authorities that have specific tasks in the field of information security.
  • Act as Sweden's point of contact for equivalent services in other countries, and develop cooperation and information exchanges with them

RFC 2350: Expectations for Computer Security Incident Response at CERT-SE

Kontakta oss

CERT-SE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Terminalvägen 14
171 73 Solna

Är du journalist? Ring MSB:s presstjänst på 070 - 321 88 74.

CERT-SE direktnummer: 0102 - 40 40 40
E-post: cert@cert.se
PGP (E817 5F78 274E 037E D239 CE53 EC5A AD4E BEA3 00AD)