Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

IT-Incidentrapportering

Rapportering till följd av NIS-direktivet beskrivs på MSB:s webb: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS-direktivet/

Information om obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter finns här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/it-incidentrapportering-for-statliga-myndigheter/

Obligatoriet omfattar myndigheter, men även andra organisationer kan välja att rapportera frivilligt. Kontakta MSB/CERT-SE på cert@cert.se eller 0102-40 40 40. Vid användning av PGP-kryptering finns CERT-SE:s publika PGP-nyckel här.

Prenumerera på Blixtmeddelanden

För att prenumerera på utskick från CERT-SE, ange din e-postadress i fältet nedan.

CERT-SE skickar ut blixtmeddelanden (BM) via e-post när det finns allvarliga hot att informera om.

Det kan t.ex. gälla allvarliga säkerhetsbrister eller sårbarheter med uppmaning till omedelbara åtgärder för skydd.

Avsändaradressen för CERT-SE:s e-postutskick är bm@list.cert.se.
Mer