Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

IT-Incidentrapportering

Rapportering till följd av NIS-direktivet beskrivs på MSB:s webb: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS-direktivet/

Information om obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter finns här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/it-incidentrapportering-for-statliga-myndigheter/

Obligatoriet omfattar myndigheter, men även andra organisationer kan välja att rapportera frivilligt. Kontakta MSB/CERT-SE på cert@cert.se eller 0102-40 40 40. Vid användning av PGP-kryptering finns CERT-SE:s publika PGP-nyckel här.

Prenumerera på Blixtmeddelanden

För att prenumerera på utskick från CERT-SE, ange din e-postadress i fältet nedan.

CERT-SE skickar ut blixtmeddelanden (BM) via e-post när det finns allvarliga hot att informera om.

Det kan t.ex. gälla allvarliga säkerhetsbrister eller sårbarheter med uppmaning till omedelbara åtgärder för skydd.

Avsändaradressen för CERT-SE:s e-postutskick är bm@list.cert.se.
Mer