Kontakt

CERT-SE är tillgängliga dygnet runt alla dagar på året för att kunna agera och inom vårt uppdrag hjälpa verksamheter som har drabbats av it-säkerhetsincidenter. Alla ärenden hanteras skyndsamt i möjligast mån med ambitionen att besvara ärenden inkomna via exempelvis e-post inom 1-2 arbetsdagar. Efter ordinarie arbetstid är CERT-SE beredskap tillgänglig.

Dela känslig information

CERT-SE använder PGP-kryptering. Mer information om våra publika nycklar »

Kontakta oss för mer information om hur du kan dela eller ta emot känslig information och flera alternativ till PGP.

Nationell och internationell kontaktpunkt

I uppdraget som Sveriges nationella CSIRT, är CERT-SE kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i Sverige och andra länder och arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa. Läs mer om CERT-SE i samverkan »


CERT-SE  
Besöksadress Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  Terminalvägen 14
  171 73 Solna
Tfn.nummer 010-240 40 40
E-post cert@cert.se
PGP B455 9839 4281 5A18 C905 179B 4079 6702 C85A AF73
MSB:s presstjänst 010-240 44 44