Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för maj 2024

Sårbarhet Adobe Patchtisdag

I samband med den månatliga patchtisdagen släpper Adobe drygt 35 säkerhetsuppdateringar för flera olika produkter. Ett dussintal av rättningarna gäller sårbarheter i Adobe Acrobat och Reader, som vid framgångsrikt utnyttjande kan leda till godtycklig fjärrexekvering av kod i drabbade system.

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter som berörs, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-29.html