Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för mars 2024

Sårbarhet Microsoft Windows Hyper-V

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar. Totalt åtgärdas 61 sårbarheter, av varierande allvarligthetsgrad. Två av dem har av Microsoft klassificerats som kritiska. Det rör sig om CVE-2024-21407 och CVE-2024-21408. Bägge sårbarheterna ligger i Windows Hyper-V. [1, 2]

Det finns inga uppgifter om att någon av sårbarheterna utnyttjas aktivt.

Påverkade produkter

En lång rad produkter från Microsoft uppdateras. För en fullständig förteckning, se Microsofts aritkel. [3]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart som möjligt.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21407

[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21408

[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us