Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för mars 2024

Sårbarhet Patchtisdag Patch Tuesday Adobe

Adobe har publicerat sina säkerhetsuppdateringar för mars månad. Totalt rättas 58 sårbarheter och Adobe bedömer åtta av sårbarheterna som kritiska. Ingen av sårbarheterna uppnår en CVSS-klassificering på över 9. [1]

Adobe känner inte till att någon av sårbarheterna utnyttjas aktivt. [1]

Påverkade produkter

Säkerhetsuppdateringen hanterar sårbarheter i följande produkter:

Adobe Animate
Adobe Bridge
Adobe ColdFusion
Adobe Experience Manager
Adobe Lightroom
Adobe Premiere Pro

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html