Kritisk sårbarhet i Juniper Secure Analytics

Sårbarhet Juniper secure analytics

Juniper rättar flera sårbarheter i Juniper Secure Analytics (JSA). En av sårbarheterna är kritisk [1]

Sårbarheten CVE-2022-46337 har fått CVSS-klassningen 9,8. Sårbarheten kan göra det möjligt för en angripare att fylla disken genom att skapa skräpdatabaser. Utöver den kritiska sårbarheten rättar Juniper ytterligare 8 sårbarheter. [1]

Påverkade produkter

Juniper Networks Juniper Secure Analytics, alla versioner före 7.5.0 UP7

Rekommendationer

CERT-SE uppmanar att så snart som möjligt uppdatera sårbara system.

Källor:

[1] https://supportportal.juniper.net/s/article/On-Demand-JSA-Series-Multiple-vulnerabilities-resolved-in-Juniper-Secure-Analytics-in-7-5-0-UP7-IF06