Kritisk sårbarhet i Arcserve UDP

Sårbarhet Arcserve UDP

Tre sårbarheter, varav en kritisk, har upptäckts i Arcserve UDP. [1]

Den kritiska sårbarheten, CVE-2024-0799, har fått CVSS-klassningen 9,8. En angripare kan utnyttja sårbarheten för att kringgå autentisering. [1]

Mer information om sårbarheterna finns i Tenables analys. [1]

Påverkade produkter

Arcserve UDP 8.1
Arcserve UDP 9.2

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart som möjligt. [2,3]

Källor

[1] https://www.tenable.com/security/research/tra-2024-07

[2] https://support.arcserve.com/s/article/P00003059?language=en_US

[3] https://support.arcserve.com/s/article/P00003050?language=en_US