Uppdaterade råd kring utpressningsvirus

Ransomware Utpressningsvirus

Med anledning av att många svenska verksamheter påverkats till följd av en incident med utpressningsvirus vill CERT-SE informera om uppdaterade råd gällande den här typen av angrepp. Det gäller råd som kan användas både vid hantering av ett pågående angrepp, men även förebyggande åtgärder som varje verksamhet bör ha med i sina arbetsrutiner och verksamhetsplanering, för att på bästa sätt bygga, anpassa och underhålla sitt skydd mot angrepp.

CERT-SE följer löpande händelser i Sverige och närområdet där utpressningsvirus används. Även det nationella cybersäkerhetscentret NCSC-SE har löpande bevakning kring pågående händelser och har publicerat uppdaterade råd och rekommendationer.

Vidare läsning

Grunden för att skydda sig mot cyberangrepp (inkluderat angrepp med utpressningsvirus) är att bedriva ett systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet, att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Mer information finns på MSB:s webbplats, Systematiskt informationssäkerhetsarbete samt Metodstöd.

På MSB:s webbplats finns även information om övergripande Kontinuitetshantering, så att verksamheten kan upprätthållas oavsett vilken störning den utsätts för.

CERT-SE:s råd gällande förebyggande och hantering av ransomware-angrepp

Om du misstänker att er organisation har drabbats av ransomware, kontakta CERT-SE på cert@cert.se eller 010-240 40 40 för råd och stöd.