Flera sårbarheter varav en kritisk i Fortinet-produkter

Sårbarhet Fortinet FortiMail

Fortinet har publicerat säkerhetsuppdateringar för 12 sårbarheter varav en kritisk. [1]

Den kritiska sårbarheten, CVE-2023-47539, finns i FortiMail och har fått CVSS-klassningen 9,0. Sårbarheten kan göra det möjligt för en angripare att kringgå administratörsinloggning. [2]

Påverkade produkter

FortiADC
FortiMail
FortiNDR
FortiOS
FortiPAM
FortiPortal
FortiProxy
FortiRecorder
FortiSandbox
FortiSwitch
FortiTester
FortiVoice
FortiWeb
FortiWLM

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast uppdatera sårbara produkter enligt tillverkarens rekommendationer samt ta del av publicerade mitigerande åtgärder för att ytterligare minska risken för angrepp.

Källor

[1] https://www.fortiguard.com/psirt

[2] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-439