Flera kritiska sårbarheter i Nessus Network Monitor-komponenter

Sårbarhet Nessus Network Monitor

Tenable har släppt en ny verions av Nessus Network Monitor. I version 6.3.1 är kritiska säkerhetsbrister i tredjepartskomponenterna HandlebarsJS, OpenSSL och jquery-file-upload lagade [1].

Påverkade produkter

Nessus Network Monitor 6.3.0 och tidigare

I Nessus Network Monitor 6.3.1 uppdateras HandlebarsJS till version 4.7.8, OpenSSL till version 3.0.12 och jquery-file-upload till version 10.8.0.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter snarast.

Källor

[1] https://www.tenable.com/security/tns-2023-43