Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för december 2023

Sårbarhet patchtisdag Patch Tuesday Adobe

Adobe har publicerat sina säkerhetsuppdateringar för december månad. Totalt rättas 211 sårbarheter och Adobe bedömer 13 av sårbarheterna som kritiska med CVSS-klassning 7,8. Flera av sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare för att köra godtycklig kod. [1]

Majoriteten av sårbarheterna, 185 stycken, som Adobe rättar finns i Adobe Experience Manager. Sårbarheterna som Adobe bedömer som kritiska finns i Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Substance 3D Designer och Substance 3D sampler. Adobe känner inte till att någon av sårbarheterna utnyttjas aktivt. [1]

Påverkade produkter

Säkerhetsuppdateringen hanterar sårbarheter i följande produkter:

Adobe After Effects
Adobe Experience Manager
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Prelude
Dimension
Substance 3D Designer
Substance 3D Sampler
Substance 3D Stager

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html