Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för oktober 2023

Sårbarhet patchtisdag Patch Tuesday Microsoft

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för oktober månad, totalt 103 stycken varav 12 anses kritiska.

Flera av sårbarheterna kan utnyttjas av angripare för att fjärrköra kod och ta kontroll över användarkonton och system. [1]

Den mest kritiska sårbarheten (CVE-2023-44487), även kallad Rapid Reset, påverkar inte Windows specifikt, utan återfinns i HTTP/2-protokollet som används brett på internet.

Angripare har hittat ett sätt att använda en funktion i HTTP/2 för att öka storleken på överbelastningsangrepp, vilket i sin tur kan ha påverkan på ett flertal Microsoftprodukter. [2] En separat artikel om denna sårbarhet kommer att publiceras på cert.se inom kort.

Säkerhetsuppdateringen innehåller även ett antal kritiska sårbarheter som påverkar bland annat Skype for Business, WordPad och Microsoft Exchange. De två förstnämnda rapporteras utnyttjas aktivt:

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter som lagas, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Oct

[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-44487

[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-41763

[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36563

[5] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36778