CERT-SE har fått förnyad certifiering från Trusted Introducer

Trusted Introducer TI

CERT-SE har fått förnyad certifiering från Trusted Introducer (TI).

Trusted Introducer (TI) etablerades av den europeiska CERT-gemenskapen år 2000 för att möta gemensamma behov och för att tillhandahålla tjänster och stöd till säkerhets- och incidentresponsteam. TI delar in team i tre nivåer baserat på vilken mognadsnivå de kan visa att de har: listad, ackrediterad och certifierad, där certifierad är den högsta nivån.

CERT-SE har genomgått en process och fått sin certifiering från Trusted Introducer (TI) förnyad. CERT-SE uppnådde nivån certifierad första gången 2011 och har även tidigare fått förnyad certifiering 2015 och 2019.

Mer information om CERT-SE:s certifiering finns här:

https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cert-se.html

Läs mer om Trusted Introducer här:

https://www.trusted-introducer.org/