Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för september 2023

Sårbarhet Adobe Patch-Tuesday Patchtisdag

Adobe har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för september. Säkerhetsuppdateringarna rättar sårbarheter i Adobe Acrobat and Reader, Adobe Experience Manager och Adobe Connect. Sårbarheten i Adobe Acrobat and Reader klassar Adobe som kritisk och sårbarheten har utnyttjats. [1,2]

Totalt rättar säkerhetsuppdateringarna två sårbarheter i Adobe Connect, två sårbarheter i Adobe Experience Manager och en sårbarhet i Adobe Acrobat and Reader. Samtliga sårbarheter kan utnyttjas för att köra godtycklig kod. [1,2,3,4]

Sårbarheten CVE-2023-26369 i Adobe Acrobat and Reader har fått prioritet 1 av Adobe och bedöms som kritisk med CVSS-klassning 7,8. Sårbarheten har utnyttjats. [2]

Påverkade produkter

Adobe Acrobat and ReaderAdobe Experience ManagerAdobe Connect

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna och i övrigt följa Adobes rekommendationer.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html

[2] https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb23-34.html

[3] https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb23-33.html

[4] https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb23-43.html