Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, Adobe

Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för september 2023

Adobe har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för september. Säkerhetsuppdateringarna rättar sårbarheter i Adobe Acrobat and Reader, Adobe Experience Manager och Adobe Connect. Sårbarheten i Adobe Acrobat and Reader klassar Adobe som kritisk och sårbarheten har utnyttjats. [1,2]

Totalt rättar säkerhetsuppdateringarna två sårbarheter i Adobe Connect, två sårbarheter i Adobe Experience Manager och en sårbarhet i Adobe Acrobat and Reader. Samtliga sårbarheter kan utnyttjas för att köra godtycklig kod. [1,2,3,4]

Sårbarheten CVE-2023-26369 i Adobe Acrobat and Reader har fått prioritet 1 av Adobe och bedöms som kritisk med CVSS-klassning 7,8. Sårbarheten har utnyttjats. [2]

Påverkade produkter

Adobe Acrobat and Reader
Adobe Experience Manager
Adobe Connect

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna och i övrigt följa Adobes rekommendationer.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[2] https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb23-34.html
[3] https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb23-33.html
[4] https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb23-43.html