Sårbarhet i programvaran LANTIME

Sårbarhet Lantime Meinberg

En sårbarhet (MBGSA-2023.03) har upptäckts i programvaran LANTIME från tillverkaren Meinberg. LANTIME används i produktserierna LANTIME M, LANTIME IMS samt SyncFire.[1]

En uppdatering till version 7.06.014 (eller 7.06.014-light om den andra inte går att installera) åtgärdar sårbarheten i ett antal tredjepartsbibliotek och program.

Påverkade produkter

Sårbarheterna påverkar följande produkter: LANTIME (alla versioner före 7.06.014)

Rekommendationer

Beroende på nätverksinfrastruktur, individuella konfigurationer och andra faktorer så kan klienter och system vara mer eller mindre sårbara.

CERT-SE rekommenderar alla användare att uppdatera sårbara system så snart som möjligt.

Källor

[1] https://www.meinbergglobal.com/english/news/meinberg-security-advisory-mbgsa-2023-03-lantime-firmware-v7-06-014.htm