Säkerhetsuppdateringar från Apple

Sårbarhet

Apple har släppt säkerhetsuppdateringar för bland annat macOS och iOS som rättar ett 60-tal sårbarheter. [1]

Bland annat rättas en sårbarhet i WebKit (CVE-2023-23529, CVSS-klassning 8,8) för äldre versioner av iOS och iPadOS. Sårbarheten kan utnyttjas av angripare för att fjärrköra godtycklig kod genom från skadliga webbsidor. Sårbarheten utnyttjas aktivt och rättades för nyare versioner av systemen i februari 2023.

Påverkade produkter

macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, samt Studio Display

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart som möjligt.

Källor

[1] https://support.apple.com/en-us/HT201222