Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för mars

Sårbarhet Adobe Patch-Tuesday

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar som åtgärdar över 100 sårbarheter i flera produkter. [1]

Två av de kritiska sårbarheterna finns i Adobe ColdFusion. Den ena (CVE-2023-26359) mäter 9,8 på CVSS-skalan medan sårbarheten CVE-2023-26360 (CVSS-klassning 8,6) är en dagnollsårbarhet som utnyttjas aktivt. [2]

Påverkade produkter

Sårbarheterna ovan påverkar Adobe ColdFusion (versionerna 2021 och 2018). För en fullständig lista av påverkade produkter, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html

[2] https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb23-25.html