Kritiska sårbarheter påverkar SAP-produkter

Sårbarhet SAP Patch-Tuesday Patchtisdag

SAP har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för januari. Totalt rättas 12 sårbarheteter varav 7 kritiska.

De kritiska sårbarheterna påverkar SAP Business Planning and Consolidation, SAP BusinessObjects Business Intelligence platform, SAP Netweaver Process Integration och SAP NetWeaver AS. Samtliga kritiska sårbarheter har fått CVSS-klassningar på minst 9,0 och fyra av dessa har fått 9,9. [1]

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter berörs, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart som möjligt.

Källor

[1] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10