Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - phishing

Flera fall av svårupptäckt nätfiske - öka vaksamheten

Under den senaste tiden har CERT-SE uppmärksammat flera fall av nätfiske. I fallen som berörs i denna artikel rör det sig om mejl innehållande en HTML-fil som öppnas lokalt på datorn och skickar inloggningsuppgifter vidare till obehörig extern part. Mejlen kan framstå som trovärdiga och CERT-SE vill därför uppmana till ökad vaksamhet.

Nätfiske är vanligt förekommande och går ut på att lura till sig känslig information som användaruppgifter, lösenord, kontouppgifter, kreditkortsinformation med mera. Dessa attacker riktas ofta mot organisationer som hanterar olika typer av personuppgifter, finansiella transaktioner av olika slag och/eller annan känslig information.

Tillvägagångssätt

Nedan beskrivs ett typexempel baserat på vad CERT-SE observerat:

  • En användare tar emot ett tillsynes legitimt mejl med organisationens logga som nämner mottagaren med namn och uppmanar till att öppna bifogad HTML-fil.
  • Den skadliga koden är till en början dold (obfuskerad) i den bifogade HTML-filen. Med hjälp av javascript förändras den och nyttjar document.write-funktionen för att skriva ny källkod som körs i användarens webbläsare.
  • Den nya källkoden visar vad som ser ut som en vanlig inloggningsida för exempelvis Outlook och har användarens e-postadress förifylld. Det som visuellt avslöjar den falska inloggningssidan är att URL:en är en lokal sökväg på användarens enhet.
  • När användaren sedan skriver in sitt lösenord och försöker logga in hanteras den informationen av ytterligare ett obfuskerat javascript som skickar iväg det till en obehörig extern part.

Rekommendationer

CERT-SE uppmanar till vaksamhet på nätfiske i allmänhet och den ovan beskrivna typen i synnerhet kontakta gärna CERT-SE med observationer.

CERT-SE rekommenderar användning av multifaktorautentisering. Inför effektiv lösenordspolicy.

Se över eventuella påverkade användarkonton och vidta erforderliga åtgärder. Har någon inom er organisation drabbats rekommenderar CERT-SE att gå igenom konfigurationen av den anställdas konto.

Utöver det bör anställda informeras om att de ska vara extra vaksamma och upplys om nätfiskarnas metodik. Uppmana användare som vet att de klickat på en länk och angett sina inloggningsuppgifter att meddela it-ansvarig så snart som möjligt.

CERT-SE har tidigare publicerat information om att förebygga och identifiera nätfiske. Se även artikeln CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS. Under oktober pågår Informationssäkerhetsmånaden som uppmärksammas brett i samhället, bland annat genomför MSB och Polismyndigheten en kampanj riktad till företag och privatpersoner.