Flera fall av svårupptäckt nätfiske - öka vaksamheten

phishing

Under den senaste tiden har CERT-SE uppmärksammat flera fall av nätfiske. I fallen som berörs i denna artikel rör det sig om mejl innehållande en HTML-fil som öppnas lokalt på datorn och skickar inloggningsuppgifter vidare till obehörig extern part. Mejlen kan framstå som trovärdiga och CERT-SE vill därför uppmana till ökad vaksamhet.Nätfiske är vanligt förekommande och går ut på att lura till sig känslig information som användaruppgifter, lösenord, kontouppgifter, kreditkortsinformation med mera. Dessa attacker riktas ofta mot organisationer som hanterar olika typer av personuppgifter, finansiella transaktioner av olika slag och/eller annan känslig information.

Tillvägagångssätt

Nedan beskrivs ett typexempel baserat på vad CERT-SE observerat:- En användare tar emot ett tillsynes legitimt mejl med organisationens logga som nämner mottagaren med namn och uppmanar till att öppna bifogad HTML-fil.

Rekommendationer

CERT-SE uppmanar till vaksamhet på nätfiske i allmänhet och den ovan beskrivna typen i synnerhet kontakta gärna CERT-SE med observationer.CERT-SE rekommenderar användning av multifaktorautentisering.

Inför effektiv lösenordspolicy.

Se över eventuella påverkade användarkonton och vidta erforderliga åtgärder. Har någon inom er organisation drabbats rekommenderar CERT-SE att gå igenom konfigurationen av den anställdas konto.Utöver det bör anställda informeras om att de ska vara extra vaksamma och upplys om nätfiskarnas metodik.

Uppmana användare som vet att de klickat på en länk och angett sina inloggningsuppgifter att meddela it-ansvarig så snart som möjligt.

CERT-SE har tidigare publicerat information om att förebygga och identifiera nätfiske.

Se även artikeln CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS.

Under oktober pågår Informationssäkerhetsmånaden som uppmärksammas brett i samhället, bland annat genomför MSB och Polismyndigheten en kampanj riktad till företag och privatpersoner.