Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Adobe, Patch-Tuesday

Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för juli

Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar för flera kritiska sårbarheter i bland annat i Acrobat och Reader [1].

Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare för att köra godtycklig kod. Som högst har sårbarheterna fått CVSS-klassning på 7.8 av 10.0.

Påverkade produkter

Säkerhetsuppdateringen hanterar sårbarheter i följande produkter:

RoboHelp (APSB22-10)
Acrobat och Reader (APSB22-32)
Character och Animator (APSB22-34)
Photoshop (APSB22-35)

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html