Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för juni

Sårbarhet Adobe Patch-Tuesday

Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar för flera kritiska sårbarheter i bland annat Illustrator, InCopy och InDesign.[1]

Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare för att ta kontroll över ett drabbat system och köra godtycklig kod. Som högst har sårbarheterna som lagas fått CVSS-klassning på 7,8 på den tiogradiga skalan.

Påverkade produkter

Säkerhetsuppdateringen hanterar sårbarheter i följande produkter:Animate (APSB22-24)Bridge (APSB22-25)Illustrator (APSB22-26)InCopy (APSB22-29)InDesign (APSB22-30)RoboHelp Server (APSB22-31)

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html