Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för maj

Sårbarhet Adobe Månadsuppdatering

Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar för sårbarheter i bland annat Adobe InDesign, Illustrator, Incopy och Reader. Flera sårbarheter i säkerhetsuppdateringen är kritiska.

Gällande sårbarheten CVE-2021-28550 i Adobe Reader finns observationer om att denna utnyttjas mot Windows-system. Framgångsrik exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod på det angripna systemet.

Påverkade produkter

Adobe Experience Manager
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe InCopy
Adobe Genuine Service
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Magento
Adobe Creative Cloud Desktop Application
Adobe Media Encoder
Adobe After Effects
Adobe Medium
Adobe Animate

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera påverkade produkter snarast.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security.html