Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för mars

Sårbarhet Adobe Framemaker Creative Cloud Adobe Connect

Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar för sårbarheter i tre olika produkter. Flera av sårbarheterna är kritiska [1].

Flera av sårbarheterna möjliggör exekvering av godtycklig kod om de utnyttjas av en angripare.

Påverkade produkter

Adobe Connect 11.0.5 och tidigare versioner för alla plattformar
Creative Cloud Desktop Application 5.3 och tidigare version för Windows och MacOS
Adobe Framemaker 2019.0.8 och efterkommande versioner för Windows

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera påverkade produkter snarast.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security.html