Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för februari 2021

Sårbarhet

Microsoft har släppt månatliga säkerhetsuppdateringar för februari månad. Säkerhetsuppdateringarna hanterar totalt 56 sårbarheter i Windows och andra programvaror som tillhandahålls av Microsoft. Av dessa är 11 kritiska och minst en utnyttjas aktivt. [1,2]

Flera av sårbarheterna möjliggör fjärrexekvering av skadlig kod. [1,2]

Påverkade produkter

Påverkade produkter inkluderar:

Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012
Windows Server 2008
.NET 5.0
.NET Core 2.1
.NET core 3.1

Mer information om specifika versioner finns på Microsofs hemsida [1]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

[2] https://www.zdnet.com/article/microsoft-february-2021-patch-tuesday-fixes-56-bugs-including-windows-zero-day/