Allvarliga sårbarheter i Adobes månatliga uppdatering för juli 2020

Sårbarhet Adobe Patch Tuesday patchtisdag

Adobe har också haft patch-tisdag och rapporterar om fyra kritiska sårbarheter i fem av sina produkter. [1]

Produkterna som påverkas är Creative Cloud Desktop, Media Encoder, Download Manager, Genuine Service och ColdFusion och de mest kritiska sårbarheterna rör behörighetshantering. Om sårbarheterna utnyttjas kan en angripare exekvera godtycklig kod och skapa/ändra filer i systemet.

Påverkade produkter

Sårbarheterna påverkar följande produkter:

Adobe Creative Cloud Desktop
Adobe Media Encoder
Adobe Download Manager
Adobe Genuine Service
Adobe ColdFusion

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security.html