De 10 mest exploaterade sårbarheterna

Sårbarhet Angreppssätt

Amerikanska myndigheter (CISA, FBI m fl) har identifierat en 10-i-topp-lista över de mest exploaterade sårbarheterna som utnyttjats av olika typer av cyberaktörer mellan 2016 till 2019.

Varningen med titeln “Top 10 Routinely Exploited Vulnerabilities”, med vilka sårbarheter som rutinmässigt utnyttjas är följande:

CVE-2017-11882, CVE-2017-0199, CVE-2017-5638, CVE-2012-0158, CVE-2019-0604, CVE-2017-0143, CVE-2018-4878, CVE-2017-8759, CVE-2015-1641, och CVE-2018-7600

Eftersom listan innehåller sårbarheter som även ses exploateras i andra delar av världen, där Europa och Sverige inte är undantaget, vill CERT-SE lyfta fram vikten av att hålla sina system väl uppdaterade för att minimera riskerna att bli föremål för angrepp genom sårbarheter som har befintliga säkerhetsrättningar. Ta dela av varningen via länken nedan.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att hålla systemen rutinmässigt säkerhetsuppdaterade så minimeras risken för rutinmässiga angrepp från stora och små cyberangripare.

Källor

[1] https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/aa20-133a