Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Microsoft, Sårbarhet skanning RDP

Sårbarhet i Windows Remote Desktop exploateras aktivt

CERT-SE vill påminna sårbarheten BlueKeep (CVE-2019-0708) i Windows Remote Desktop Services [1] [2]. Eftersom den fortfarande exploateras [3] uppmanar vi igen att säkerhetsuppdatera relevanta produkter snarast.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast uppdatera sårbara produkter. Mer information och åtgärder finns i tidigare publiceringar (se källor nedan).

Källor

[1] https://www.cert.se/2019/05/kritisk-sarbarhet-i-windows-remote-desktop-services
[2] https://www.cert.se/2018/10/information-om-skanningar-av-rdp-protokollet
[3] https://doublepulsar.com/bluekeep-exploitation-activity-seen-in-the-wild-bd6ee6e599a6