Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, Fortinet, Fortigate

Sårbarheter i FortiGate SSL VPN exploateras aktivt.

Har ni inte uppdaterat sedan maj månad så gör detta omgående.

Fortinet släppte uppdateringar till flera sårbarheter under våren [1-5]. Dessa utnyttjas nu aktivt.
Det demonstrerades på säkerhetskonferensen Black Hat i början av augusti hur detta kan utnyttjas, och kod för detta finns tillgänglig på internet.

Sårbarheterna möjliggör för en angripare att läsa ut information om inloggade användare och lösenord i klartext samt fjärrexekvera kod.

Sårbara versioner:

CVE-2018-13383: FortiOS alla versioner lägre än 6.0.5
CVE-2018-13381: FortiOS 6.0.0 till 6.0.4, FortiOS 5.6.0 till 5.6.7, FortiOS 5.4 och lägre
CVE-2018-13379: FortiOS 5.6.3 till 5.6.7, FortiOS 6.0.0 till 6.0.4
CVE-2018-13380: FortiOS 6.0.0 till 6.0.4, FortiOS 5.6.0 till 5.6.7, FortiOS 5.4 och lägre
CVE-2018-13382: FortiOS 6.0.0 till 6.0.4 , FortiOS 5.6.0 till 5.6.8, FortiOS 5.4.1 till 5.4.10

Rekommendationer:

CERT-SE rekommenderar att uppgradera omgående för att undvika intrång. Man bör även verifiera att så inte redan skett.

Källor:

[1] https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-388
[2] https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-387
[3] https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-384
[4] https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-383
[5] https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-389