Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - MSB, it-incidentrapportering

MSB:s årsrapport för it-incidentrapportering 2018

Närmare 300 it-incidentrapporter inkom från statliga myndigheter 2018, men MSB bedömer att fler myndigheter kan rapportera mer.

I korthet:

  • 297 rapporterade it-incidenter

  • 73 incidenter var angrepp

  • 59 incidenter avsåg oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur

  • 47 incidenter avsåg störning i driftsmiljö

Slutsatser:

  • MSB bedömer att det är för få myndigheter som rapporterar allvarliga it- incidenter och att antalet rapporterade incidenter borde vara fler.

  • MSB konstaterar att många myndigheter inte följer MSB:s föreskrifter om ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt gällande informationssäkerhet.

  • De statliga myndigheternas medvetenhet har ökat, men de måste mer aktivt integrera säkerhetsperspektivet i digitaliseringsprocesserna av hela myndighetens arbete, inte enbart hanteras av it- eller säkerhetsavdelningar.

  • För att myndigheterna ska kunna upprätthålla en god informations- och cybersäkerhet är regelbunden övning och arbete med kontinuitetshantering en nödvändighet.

För mer information:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Nastan-300-it-incidentrapporter-fran-statliga-myndigheter-2018--men-fler-kan-rapportera-mer/

Ladda ner rapporten:
https://www.msb.se/Upload/Nyheter_press/MSB1334_A4_it-incidentrapport.pdf