Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet Firefox RCE

Kritisk sårbarhet i Firefox

Mozilla har uppdaterat Firefox till version 58.0.1 som åtgärdar en kritisk sårbarhet [1]. En fjärrangripare kan exekvera kod i systemet som Firefox körs på.

Påverkade produkter

Firefox med version 58 eller tidigare är sårbara.
Firefox för Android eller Firefox 52 ESR är inte sårbara och behöver inte uppdateras.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att Firefox uppdateras snarast.

Källa

[1] https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-05/