Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet ClamAV

ClamAV sårbart med möjlig fjärrexekvering av kod

Antivirusmjukvaran ClamAV har fått flera sårbarheter rättade varav vissa kan möjliggöra för en angripare att exekvera skadlig kod på systemet där ClamAV körs. Även tillgänglighetsförlust kan uppstå.

Sårbarheterna beror bland annat på otillräcklig indatavalidering vid hantering av filer i PDF-format vilket kan utnyttjas av en angripare. Andra angreppsvektorer är också möjliga.

Påverkade produkter

ClamAV version 0.99.2 eller tidigare.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att mjukvaran uppdateras till 0.99.3.

Källor

[1] http://blog.clamav.net/2018/01/clamav-0993-has-been-released.html
[2] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-12376