Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, RCE, remote code execution

Apache Struts 2 - Plugin sårbar för RCE.

Webbramverksprodukten Apache Struts 2 har visats sig ha en sårbar plugin, Struts 1 plugin.

Sårbarheten möjliggör för en angripare att fjärrexekvera skadlig kod.

Mer info och åtgjärdsförslag:

http://struts.apache.org/docs/s2-048.html