Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, remote code execution, RCE

Samba sårbar för fjärrkodsexekvering

Samba är under givna omständigheter, sårbar för fjärrkodsexekvering.
En autentiserad användare kan ladda upp ett shared library till en skrivbar yta och få servern att ladda om och exekvera denna.

Samba har publicerat en rättning som finns tillgänglig för nerladdning.
Sårbarheten gäller för version 3.5 och framåt.

Mer info:
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2017-7494.html
http://www.securitytracker.com/id/1038552