Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - övning, SCF

CERT-SE övade teknisk utredning tillsammans med andra

Knepiga case nystades upp 29 november till 2 december.

Övningen Cyber Coalition har arrangerats av NATO årligen sedan 2008. Målet är att testa och förbättra beslutskedjor, tekniska och operativa arbetssätt och samarbetet mellan de deltagande länderna. Förutom Försvarsmakten fick även CERT-SE i år möjlighet att delta i övningen på svensk sida. För att låta fler dra nytta av de ambitiöst skapade it-incidenterna i övningen bjöd CERT-SE in medlemmar i Svenskt CERT-forum att skicka personal för att delta i övningen.

Svenskt CERT-forum bildades 2003 för att utveckla ett effektivare samarbete mellan medlemsorganisationerna. Representanter träffas 3-4 gånger per år för att utbyta information, lära känna varandras verksamheter och planera andra aktiviteter som stärker förtroendet dem emellan - vilket underlättar när en it-säkerhetsincident ska hanteras.

Genom att fokusera på det tekniska utredningsarbetet i Cyber Coalition 2016 gavs incidenthanterare en möjlighet att träffas och jobba tillsammans. Denna gång deltog personal från Handelsbanken, NORDUnet/Sunet, Linköpings Universitet och CERT-SE i blandade grupper om 2-3 personer. Två incidentledare fördelade uppgifterna och höll statusmöten för att få utredningarna att flyta framåt.

Bild på tekniskt utredningsarbete

Deltagarna uppskattade bredden på uppgifterna. Till exempel hade skadlig kod på en smart watch använts för att spela in och föra ut känsliga samtal. Andra positiva erfarenheter var att det rådde en kultur av öppen hjälpsamhet, man lärde sig mycket av varandra och hade kul.

Mer information om Cyber Coalition 2016 finns på
http://www.shape.nato.int/2016/cyber-coalition-16-ends-natos-largest-cyber-defence-exercise