Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - it-incidentrapportering

Övergripande information om obligatorisk it-incidentrapportering

Nu finns övergripande information om vad obligatorisk it- incidentrapportering innebär, vad som ska rapporteras samt hur och när rapportering ska ske tillgängligt.

Länk till informationssidor om it-incidentrapportering:
https://www.cert.se/it-incidentrapportering/varfor-it-incidentrapportering/

Den 1 mars fattade MSB:s generaldirektör, Helena Lindberg, beslut om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering och föreskrifter för myndigheternas informationssäkerhet. För att skapa bra förutsättningar för obligatorisk it-incidentrapportering arbetar MSB just nu med att ta fram vägledningar och annat informationsmaterial. Mer information kommer att presenteras löpande.

Frågor kan ställas via: fraga.incident@msb.se