Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad

Den 30 oktober deltog Sverige i övningen Cyber Europe 2014

För tredje gången deltog och representerade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Sverige i övningen Cyber Europe 2014. Det övergripande målet för Cyber Europe 2014 är att länderna gemensamt stärker sin förmåga att hantera cyberrelaterade kriser.

Cyber Europe 2014 ingår i en övningsserie som arrangeras av ENISA (European Network and Information Security Agency) vartannat år och består i år av tre olika faser. I april genomfördes fas 1, den 30 oktober genomfördes fas 2 och den tredje och avslutande delen går av stapeln i början av 2015.

I övningen den 30 oktober (fas 2) deltog fler än 200 organisationer från 29 länder i Europa med syftet pröva och stärka förmågan att hantera cyberrelaterade kriser. Deltagarna i övningen är experter både från den privata och offentliga sektorn. Övningen leddes från ENISA i Aten och var en så kallad distribuerad övning. Vilket betyder att de övade sitter på sina ordinarie arbetsplatser och löser uppgifter enligt de gängse rutiner som finns. Under denna övning prövades framtagna arbetsformer och metoder för att samverka inom EU.

Frågor och svar om övningen på ENISA:s webbsida:
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-europe/ce2014/cyber-europe-2014-information/briefing-pack/cyber-europe-2014-2013-questions-and-answers