Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OpenOffice, Apache

Sårbarhet rättad i Apache OpenOffice Calc

En sårbarhet av typen "command injection" har rättats i Apache OpenOffice Calc.

Sårbarheten kan vid ett effektivt utnyttjande medge godtycklig kodexekvering, med samma rättigheter som den inloggade användaren har.

Apache OpenOffice 4.1.0 och senare för windows är sårbara.
OpenOffice.org-versioner kan också vara sårbara.

Rättningar finns att tillgå. För mer information, se:

http://www.securityfocus.com/bid/69351/info
https://www.openoffice.org/product/calc.html
http://seclists.org/bugtraq/2014/Aug/115