Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Adobe, Flash

Adobe Flash uppdaterad

En ny version av Adobe Flash har släppts vilken åtgärdar en allvarlig sårbarhet.

Adobe Flash innehåller en allvarlig sårbarhet, vilken kan leda till exekvering av godtycklig kod om en riggad webbsida besöks. Uppdateringen har släppts utanför den ordinarie uppdateringscykeln då sårbarheten har utnyttjats aktivt i attacker.

I Flash 12.0.0.44 (Windows och OS X) är säkerhetshålen åtgärdade. Den finns att ladda ner från leverantörens webbplats: http://www.adobe.com/go/getflash

För att kontrollera om Flash kan köras eller versionen på Flash kan denna länk användas. I Windows kan en installation krävas för Internet Explorer och en ytterligare för Firefox. Kontrollera därför Flash-versionen i alla installerade webbläsare. Observera att Google Chrome och Internet Explorer 11 på Windows 8 innehåller en egen version av Flash.

Mer information:
http://blogs.adobe.com/psirt/?p=1047
http://www.securitytracker.com/id/1029715
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801