Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Java, serverprogramvara

Allvarlig sårbarhet i Struts

En extern angripare kan få Struts att exekvera kod.

Struts är ett Java-ramverk för att skapa användargränssnitt i en webbapplikation. Produkten innehåller två sårbarheter:

  • Exekvering av kod: Genom att skicka en specialkonstruerad URL kan angriparen få Struts att exekvera godtycklig scriptkod.
  • Redirect: Angriparen kan gör en "redirect" via applikationen.

Lösning: Uppgradera till Struts 2.3.15.1 som innehåller rättningar till sårbarheterna.

Mer information
http://struts.apache.org/release/2.3.x/docs/s2-016.html
http://struts.apache.org/release/2.3.x/docs/s2-017.html
http://struts.apache.org/release/2.3.x/docs/version-notes-23151.html
http://permalink.gmane.org/gmane.comp.security.full-disclosure/89913
http://www.securityfocus.com/bid/61189