Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Adobe, Acrobat

SR13-019 Adobe - Kritiska sårbarheter i Reader och Acrobat

Två sårbarheter har rapporterats i Adobe Reader och Acrobat.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2013-0640 CVE-2013-0641

Det finns i dagsläget lite information att tillgå, men enligt uppgift skall sårbarheterna kunna utnyttjas för att exekvera godtycklig kod.

Det finns rapporter om att sårbarheterna utnyttjas aktivt för att sprida skadlig kod.

Vid skrivande stund finns inga rättningar till sårbarheterna. En möjlig lösning för användare av Adobe Reader XI och Acrobat XI för Windows är att använda skyddad vy ("Protected View").

Instruktioner om hur man aktiverar skyddad vy: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/protectedview.html

Påverkade versioner

  • Adobe Reader och Acrobat XI (11.0.01 och tidigare), X (10.1.5 och tidigare) samt 9.5.3 och tidigare för Windows och Mac

Mer information och programrättningar

http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa13-02.html