Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR12-176 IBM - Business Process Manager är sårbar

Produkten innehåller ett flertal "Cross Site Scripting"-sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: -

IBM uppdaterar sin produkt Business Process Manager för att rätta ett flertal "Cross Site Scripting"-sårbarheter.

Dessa brister kan om de utnyttjas effektivt leda till att godtyckliga skript exekveras i användarens webbläsare och därmed ge en angripare åtkomst till konfidentiell information. I uppdateringen ingår även flera andra icke säkerhetsrelaterade rättningar.

Påverkade versioner

  • IBM Business Process Manager 8.0 och 8.0.1
  • för plattformarna AIX, Linux, Solaris och Windows
  • Äldre versioner kan också vara sårbara.

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27036594

http://secunia.com/advisories/51345/

http://www.securityfocus.com/bid/56583