Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, SeaMonkey, Thunderbird, Mozilla, Firefox

SR12-163 Mozilla - Sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey

Mozilla har släppt uppdateringar och rättar tre sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-419 CVE-2012-4195 CVE-2012-4196

Sårbarheterna beror på brister i "Location"-objetet och kan utnyttjas av externa angripare i "cross-site scripting"-attacker samt vid speciella förhållande även för att exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

Sårbarheterna är rättade i följande versioner:

Firefox 16.0.2

Firefox ESR 10.0.10

Thunderbird 16.0.2

Thunderbird ESR 10.0.10

SeaMonkey 2.13.2

För mer information om respektive sårbarhet, se länken nedan.

Påverkade versioner

  • Versioner tidigare än:
  • Firefox 16.0.2
  • Firefox ESR 10.0.10
  • Thunderbird 16.0.2
  • Thunderbird ESR 10.0.10
  • SeaMonkey 2.13.2

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-90.html