Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, SeaMonkey, Thunderbird, Mozilla, Firefox

SR12-153 Mozilla - Sårbarheter rättade i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey

Mozilla har släppt uppdateringar och rättar ett flertal sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-3982 CVE-2012-3983 CVE-2012-3984 CVE-2012-3985 CVE-2012-3986 CVE-2012-3987 CVE-2012-3988 CVE-2012-3989 CVE-2012-3990 CVE-2012-3991 CVE-2012-3992 CVE-2012-3993 CVE-2012-3994 CVE-2012-3995 CVE-2012-4179 CVE-2012-4180 CVE-2012-4181 CVE-2012-4182 CVE-2012-4183 CVE-2012-4185 CVE-2012-4186 CVE-2012-4187 CVE-2012-4188

Sårbarheterna kan bland annat medge godtycklig kodexekvering, utnyttjas i XSS-attacker och för att kringgå säkerhetsmekanismer.

För detaljerad information om respektive sårbarhet som rättas, se nedan.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox och Thunderbird versioner tidigare än: 10.0.8 (ESR) är sårbara.
  • Mozilla Firefox och Thunderbird versioner tidigare än 16 är sårbara.
  • Mozilla SeaMonkey versioner tidigare än 2.13 är sårbara.

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/