Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Chrome, Google

SR12-150 Google - Sårbarheter rättade i Chrome

Google har uppdaterat webbläsaren Chrome och rättar ett antal sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-2900 CVE-2012-5108 CVE-2012-5109 CVE-2012-5110 CVE-2012-5111

Sårbarheterna kan bland annat utnyttjas i tillgänglighetsattacker och för att exekvera godtycklig kod i webbläsarens kontext. Den uppdaterade versionen av Chrome innehåller en uppdaterad och rättad version av Adobe Flash.

Versioner tidigare än: 22.0.1229.92 för Windows, Mac, and Linux är sårbara.

För mer information och respektive sårbarhet och rättningar, se länken nedan.

Påverkade versioner

  • Versioner tidigare än 22.0.1229.92 för Windows, Mac, och Linux

Mer information och programrättningar

http://googlechromereleases.blogspot.se/2012/10/stable-channel-update.html