Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, RSA, krypto

SR12-147 RSA - Security Authentication Agent/Client

Säkerheten i Security Authentication Agent/Client går att kringgå.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-2287

En sårbarhet har hittats i RSA Security Authentication Agent/Client som används för att authenticera användare. Med vissa serverkonfigurationer går mekanismen att kringgå vilket leder till att icke behöriga användare kan få tillgång till systemet. Rättade versioner finns att ladda ned från RSA.

Påverkade versioner

  • RSA Authentication Agent 7.1
  • RSA Authentication Client 3.5

Mer information och programrättningar

https://www.rsa.com/node.aspx?id=2518

http://www.securityfocus.com/bid/55662