Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Apple, Safari

SR12-144 Apple - Sårbarheter i Safari

En rad säkerhetsbrister åtgärdade i Safari 6.0.1.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3105 CVE-2012-2817 CVE-2012-2818 CVE-2012-2829 CVE-2012-2831 CVE-2012-2842 CVE-2012-2843 CVE-2012-3598 CVE-2012-3601 CVE-2012-3602 CVE-2012-3606 CVE-2012-3607 CVE-2012-3612 CVE-2012-3613 CVE-2012-3614 CVE-2012-3616 CVE-2012-3617 CVE-2012-3621 CVE-2012-3622 CVE-2012-3623 CVE-2012-3624 CVE-2012-3632 CVE-2012-3643 CVE-2012-3647 CVE-2012-3648 CVE-2012-3649 CVE-2012-3651 CVE-2012-3652 CVE-2012-3654 CVE-2012-3657 CVE-2012-3658 CVE-2012-3659 CVE-2012-3660 CVE-2012-3671 CVE-2012-3672 CVE-2012-3673 CVE-2012-3675 CVE-2012-3676 CVE-2012-3677 CVE-2012-3684 CVE-2012-3685 CVE-2012-3687 CVE-2012-3688 CVE-2012-3692 CVE-2012-3699 CVE-2012-3700 CVE-2012-3701 CVE-2012-3702 CVE-2012-3703 CVE-2012-3704 CVE-2012-3705 CVE-2012-3706 CVE-2012-3707 CVE-2012-3708 CVE-2012-3709 CVE-2012-3710 CVE-2012-3711 CVE-2012-3712 CVE-2012-3713 CVE-2012-3714 CVE-2012-3715

Apple har släppt version 6.0.1 av webbläsaren Safari. I den nya versionen har ett flertal sårbarheter korrigerats.

En angripare kan utnyttja sårbarheterna för att exekvera godtycklig kod samt komma åt potentiellt känslig information.

Safari 6.0.1 är inkluderad i OS X Mountain Lion v10.8.2. För mer information om säkerhetsuppdatering 2012-004 samt uppdateringen till OS X Lion och Mountain Lion se vårt råd SR12-141.

Påverkade versioner

  • Safari innan version 6.0.1

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT5502

http://www.securitytracker.com/id/1027550