Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, iOS, Apple

SR12-142 Apple - Ny version av iOS

Ny version av operativsystemet rättar ett flertal sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-1167 CVE-2011-1944 CVE-2011-2821 CVE-2011-2834 CVE-2011-2845 CVE-2011-3016 CVE-2011-3021 CVE-2011-3026 CVE-2011-3027 CVE-2011-3032 CVE-2011-3034 CVE-2011-3035 CVE-2011-3036 CVE-2011-3037 CVE-2011-3038 CVE-2011-3039 CVE-2011-3040 CVE-2011-3041 CVE-2011-3042 CVE-2011-3043 CVE-2011-3044 CVE-2011-3048 CVE-2011-3050 CVE-2011-3053 CVE-2011-3059 CVE-2011-3060 CVE-2011-3064 CVE-2011-3067 CVE-2011-3068 CVE-2011-3069 CVE-2011-3071 CVE-2011-3073 CVE-2011-3074 CVE-2011-3075 CVE-2011-3076 CVE-2011-3078 CVE-2011-3081 CVE-2011-3086 CVE-2011-3089 CVE-2011-3090 CVE-2011-3105 CVE-2011-3328 CVE-2011-3457 CVE-2011-3913 CVE-2011-3919 CVE-2011-3924 CVE-2011-3926 CVE-2011-3958 CVE-2011-3966 CVE-2011-3968 CVE-2011-3969 CVE-2011-3971 CVE-2011-4599 CVE-2012-0680 CVE-2012-0682 CVE-2012-0683 CVE-2012-1126 CVE-2012-1127 CVE-2012-1128 CVE-2012-1129 CVE-2012-1130 CVE-2012-1131 CVE-2012-1132 CVE-2012-1133 CVE-2012-1134 CVE-2012-1135 CVE-2012-1136 CVE-2012-1137 CVE-2012-1138 CVE-2012-1139 CVE-2012-1140 CVE-2012-1141 CVE-2012-1142 CVE-2012-1143 CVE-2012-1144 CVE-2012-1173 CVE-2012-1520 CVE-2012-1521 CVE-2012-2815 CVE-2012-2818 CVE-2012-3589 CVE-2012-3590 CVE-2012-3591 CVE-2012-3592 CVE-2012-3593 CVE-2012-3594 CVE-2012-3595 CVE-2012-3596 CVE-2012-3597 CVE-2012-3598 CVE-2012-3599 CVE-2012-3600 CVE-2012-3601 CVE-2012-3602 CVE-2012-3603 CVE-2012-3604 CVE-2012-3605 CVE-2012-3608 CVE-2012-3609 CVE-2012-3610 CVE-2012-3611 CVE-2012-3612 CVE-2012-3613 CVE-2012-3614 CVE-2012-3615 CVE-2012-3617 CVE-2012-3618 CVE-2012-3620 CVE-2012-3624 CVE-2012-3625 CVE-2012-3626 CVE-2012-3627 CVE-2012-3628 CVE-2012-3629 CVE-2012-3630 CVE-2012-3631 CVE-2012-3633 CVE-2012-3634 CVE-2012-3635 CVE-2012-3636 CVE-2012-3637 CVE-2012-3638 CVE-2012-3639 CVE-2012-3640 CVE-2012-3641 CVE-2012-3642 CVE-2012-3644 CVE-2012-3645 CVE-2012-3646 CVE-2012-3647 CVE-2012-3648 CVE-2012-3650 CVE-2012-3651 CVE-2012-3652 CVE-2012-3653 CVE-2012-3655 CVE-2012-3656 CVE-2012-3658 CVE-2012-3659 CVE-2012-3660 CVE-2012-3661 CVE-2012-3663 CVE-2012-3664 CVE-2012-3665 CVE-2012-3666 CVE-2012-3667 CVE-2012-3668 CVE-2012-3669 CVE-2012-3670 CVE-2012-3671 CVE-2012-3672 CVE-2012-3673 CVE-2012-3674 CVE-2012-3676 CVE-2012-3677 CVE-2012-3678 CVE-2012-3679 CVE-2012-3680 CVE-2012-3681 CVE-2012-3682 CVE-2012-3683 CVE-2012-3684 CVE-2012-3686 CVE-2012-3691 CVE-2012-3693 CVE-2012-3695 CVE-2012-3696 CVE-2012-3703 CVE-2012-3704 CVE-2012-3706 CVE-2012-3708 CVE-2012-3710 CVE-2012-3722 CVE-2012-3724 CVE-2012-3725 CVE-2012-3726 CVE-2012-3727 CVE-2012-3728 CVE-2012-3729 CVE-2012-3730 CVE-2012-3731 CVE-2012-3732 CVE-2012-3733 CVE-2012-3734 CVE-2012-3735 CVE-2012-3736 CVE-2012-3737 CVE-2012-3738 CVE-2012-3739 CVE-2012-3740 CVE-2012-3741 CVE-2012-3742 CVE-2012-3743 CVE-2012-3744 CVE-2012-3745 CVE-2012-3746 CVE-2012-3747

Apple har släppt en ny version av iOS som innehåller ett stort antal säkerhetsrelaterade programrättningar. Bland annat har sårbarheter korrigerats i mejlklienten, webbläsaren och skärmlåset.

Sårbarheterna kan exempelvis utnyttjas för att exekvera godtycklig kod, kringgå säkerhetsmekanismer och komma åt potentiellt känslig information.

För information om de sårbarheter som korrigerats läs Apples dokument om säkerhetsinnehållet i iOS 6:

http://support.apple.com/kb/HT5503

Påverkade versioner

  • iOS innan version 6

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT5503

http://www.securitytracker.com/id/1027552