Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Novell

SR12-140 Novell - Flera sårbarheter i GroupWise

GroupWise Internet Agent (GWIA), WebAccess och iCalendar sårbara.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3827 CVE-2012-0271 CVE-2012-0272 CVE-2012-1766 CVE-2012-1767 CVE-2012-1768 CVE-2012-1769 CVE-2012-1770 CVE-2012-1771 CVE-2012-1772 CVE-2012-1773 CVE-2012-3106 CVE-2012-3107 CVE-2012-3108 CVE-2012-3109 CVE-2012-3110

En rad sårbarheter har upptäckts i Novell GroupWise. Dessa sårbarheter kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod samt utföra "cross-site scripting"- och tillgänghetsattacker.

Sårbara komponenter är bland annat GroupWise Internet Agent (GWIA), WebAccess och iCalendar.

Version 8.0.2 HP3 samt i vissa fall 2012 uppges vara sårbara. Uppdatera till version 8.0 SP3 Hot Patch 1 eller senare.

Påverkade versioner

  • Novell GroupWise 8.0
  • Novell GroupWise 2012

Mer information och programrättningar

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/78601

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/78599

http://secunia.com/advisories/50622/